Bent Jensens kildesvindel

Weekendavisen : 07.02.2014.

Af Christian Braad Thomsen

Jeg har bedt Bent Jensen om dokumentation for hans påstand om, at jeg skulle være ”antidemokrat” og nære drømme om ”at sprænge fabrikker, ambassader og Folketing i luften”. Han svarer (31.1) , at dokumentationen findes i Mikkel Plums bog ”Bombarder hovedkvarteret”. Jeg kan berolige de mange læsere, som ikke selv orker at slå op i Plums bog. Det passer ikke. Bogen rummer ikke et ord om disse drømme.

Nu påstår Bent Jensen, at bogen desuden dokumenterer, at jeg skulle være ”en stor beundrer af massemorderen Mao”. Det passer heller ikke. Det fremgår derimod af bogen, at jeg beundrer digteren Mao på samme måde som jeg iøvrigt beundrer digtere som Ezra Pound og Knut Hamsun uden at dele deres fascistiske og nazistiske holdninger.

Hvis Bent Jensen var en hæderlig kildeforsker, ville han være gået til mine egne bøger for at finde ud af, hvad jeg mener om ”massemorderen Mao”. Så ville han i ”Drømmefilm” (Gyldendal) se, at jeg opfatter Mao som en ”despot” og hans kulturrevolution som ”en fanatisk udslettelse af al kultur”. I ”Kameraet som pen” (Gyldendal) omtaler jeg desuden maoisterne som ”brægende får.”

Jeg må fortsat konkludere, at Bent Jensen ikke bedriver kildekritik, men kildesvindel.