FILM MED HÅNDSKRIFT

Tiderne Skifter : 2011

Anmeldercitater:

”Christian Braad Thomsen er en uomgængelig skikkelse i den danske filmkritik og har gennem årene
utrætteligt leveret formidlende analyser af filmkunstens enere og deres – til tider – svært
tilgængelige værker. Han har skrevet en glimrende monografi om Alfred Hitchcock og med
Kameraet som pen (1994) gav han en fremragende indgang til 1960’ernes franske nybølge, der er
et helt afgørende kapitel i filmhistorien. I Thomsens nye udgivelse Film med håndskrift trækkes der
igen veksler på nybølgens tanker om filmen som kunstart og den personlige brug af mediets
muligheder. Derfor gives der først et kort rids af disse tanker, inden der bagefter stilles skarpt på
bogen.

Bogens hoveddel består af seks instruktørportrætter af henholdsvis Nils Malmros, Jytte Rex, Lars
von Trier, Simon Staho, Pernille Fischer Christensen og Christoffer Boe. Disse instruktører formår
alle at styre uden om faldgruberne, der findes både i det kommercielle systems ligegyldighed og i
avantgarde- og kunstfilmens selvtilstrækkelighed.

Men har man accepteret præmisserne, kan man have stor gavn og fornøjelse ved Thomsen
tankevækkende læsninger, humoristiske indfald og sproglige godbidder. Det er endvidere svært
ikke at lade sig imponere at det utrættelige engagement, der lægges for dagen.

De seks afsnit kortlægges tematiske og visuelle signaturer hos instruktørerne, og læsningerne er
grundige, idet der både inddrages filmhistoriske referencer, tekniske virkemidler og kontekst-
ualiserende fortolkninger. Man er som læser i kvalificeret selskab, og det hele leveres med et
smittende overskud og som regel også en personlig anekdote.

Thomsen leverer nemlig ikke fortænkte eller teoretiske eksempler, ligeså lidt som hans læsninger er
det. Der er en levende og ærlig no-nonsense tilgang hos ham, der er befriende og uprætentiøs, og
man er aldrig i tvivl om, hvad han synes om et værk. Dette vil nogen givetvis lægge ham til last,
men det er for mig at se hans styrke. Det gør ham til et kompas, man selv kan navigere efter.” – Niklas Boel Kristensen, Delfinen, Studenterråedet ved Århus Unuiversitet.