FREUDS BREVE BIND 1: KÆRESTEBREVE OG ANDEN KORRESPONDANCE

Klim : 1997

Udvalgt og kommenteret af Christian Braad Thomsen.

Om bogen:

Sigmund Freud tilhørte en tid, hvor brevskrivningens ædle kunst vurderedes højt., og hans omfattende korrespondance med venner og kollegaer er et uundværligt kildemateriale for enhver, der vil lære psykoanalysens skaber nærmere at kende. I kærestebrevene ti Martha er Freud den utålmodige, fyrige elsker, i brevene til sine kollegaer den skarpsindige analytiker og over for tidens store kunstnere den ydmyge beundrer af deres værker.

I anledning af at Marthas familie er modstandere af, at hun gifter sig med ”en gudløs jøde”, skriver han følgende til hende 6.1.1886:

Min elskede skat,

Den standhaftighed, vi har udvist, bør kunne smelte et hjerte af sten, og du skal bare se, at når vi gifter os, vil hele familien ønske os til lykke. Da vil vi tjene som et forbillede for fremtidige generationer af elskende, fordi vi turde forelske os i hinanden uden at spørge om lov. Folk er nemlig i al hemmelighed ganske tilfredse, når der sker noget usædvanligt. De skal bare besvære sig lidt, før de accepterer det. Vi er som folk, der danser på line eller klatrer op ad stænger og bliver applauderet af publikum, skønt det samme publikum ville blive meget ulykkeligt, dersom deres egne sønner og døtre gjorde det samme i stedet for at bruge stige eller holde sig på jorden.