Grundlovsstridig lockout

Politiken: 03.04.2013.

Af Christian Braad Thomsen

I grundlovens § 76 fastslås: ”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.”

Jeg kan ikke se rettere, end ved at forhindre børnene adgang til skolerne, overtræder kommunerne grundloven.
Vi har længe vist, at enkelte kommuner har overtrådt almindelig lovgivning ved f.eks. at negligere velbegrundede indberetninger om seksuelle overgreb mod børn. Man skal vist være jurist eller socialdemokratisk politiker for at kunne overse, at kommunerne nu foretager en kollektiv overtrædelse af grundloven med samtlige skoleelever som ofre.