KÆRE IRENE

Udgivelsesår: 1971
KOLLEKTIV FILM

Anmeldercitater:

“One of the pleasant surprises of the Venice Film Festival was Kære Irene by young Danish
director Christian Braad Thomsen. It is a curiously Muggeridgian movie attacking the new, sexually
liberated society of Denmark from an undoctrinaire Marxist standpoint. Thomsen’s people have
achieved freedom; indeed they talk about almost nothing else. They sleep around, they are
unillusioned, they know the limits of their responsibilities. Flesh slaps sullenly on flesh, and after
lovemaking there is always a bottle of beer to be opened, an appointment to be kept, a husband and
a child to return to. Isolation is a condition accepted as inevitable as life itself. – The film has
already been booked for the London Festival; it deserves a much wider showing.” – Jonathan
Raben, New Statesman, England.

”It would take realms of words co communicate the unmistakeable taste of poetry which underlies
the honest observations.” – Tom Milne, The Observer, England.

“Et modent og inspirerende filmverk, et dikt om tiden så artikulert formet som noen kan forlange
det.” – Bjørn Bjørnsen, Film & Kino, Norge.

”Nu har vi den danske film, endelig.” – Land og Folk.

”Det er først og fremmest kærligheden, filmen drejer sig om. Samtidig er det en meget kødelig film,
ikke fordi kærligheden er reduceret til seksualitet, men fordi personerne ikke magter den, og
erotikken derved bliver farvet af en tragisk undertone af rastløs søgen og ømhedsbehov. De erotiske
skildringer giver på den måde Kære Irene en fantastisk dybde ved på en gang at være intime og
brutale.” – Jakob Frandsen, Katolsk Ugeblad.

”Så mislykket at man ikke tør nære nogen forhåbninger om Braad Thomsens talent som
spillefilmskaber.” – Frederik G. Jungersen, Berlingske Tidende.