KAMERAET SOM PEN : DEN NYE BØLGE I FRANSK FILM 1958-94 : FRANCOIS TRUFFAUT, JEAN-LUC GODARD, CLAUDE CHABROL, ERIC ROHMER, JACQUES RIVETLE

Gyldendal : 1994
Samlerens Boggklub : 1994

Anmeldercitater:

”Braad Thomsen har valgt at koncentrere sig om fem af bølgens instruktører, Francois Truffaut,
Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer og Jacques Rivette. Med rette. Stoffet er righoldigt
nok. Han gennemgår alt, hvad de fem har lavet, og da det er overvældende, kunne det have været
dræbende kedeligt, hvis forfatteren ikke havde været en ildsjæl og ikke havde været så god til at
indsætte sine analyser i en større filmhistorisk sammenhæng. – Kameraet som pen er skrevet af en
mand, som elsker sit stof. Den er grundig og engageret og derfor en enestående publikation i det
Danmark, som er så fattigt på kvalificeret filmlitteratur.” – Ole Michelsen, Bogart.