Kan jøder også være antisemitter

Weekendavisen: 05.09.2014.

(Denne kommentar blev i let forkortet form bragt i WEEKENDAVISEN)

Antisemitisme. Mon Adam Holm også vil kalde de mange jødiske intellektuelle for antisemitter, der advarer mod en ”judeo-nazisme” i Israel?

Af Christian Braad Thomsen

Adam Holm går under niveau, når han i kronikken (22.8) beskylder mig og andre Israel-kritikere for antisemitisme. Dermed slipper han for at tage stilling til vores argumenter, men nøjes med at sætte os i bås med diverse højre-ekstremister ved hjælp af en modbydelig kliché. Jeg gad nok vide, hvordan jeg kan være antisemit, når jeg har skrevet stærkt positive bnøger om to af vor tids betydeligste jøder, Sigmund Freud og Bob Dylan, som i øvrigt begge er zionister.

                      Når jeg kalder Israel i dag for en nazistisk stat, er det ikke det samme som at ”sidestille Israel med Det Tredje Rige”. Også nazismen udvikler sig, hvad Poul Henningsen allerede var inde på i en berømt radiotale fra sit svenske eksil i 1943. Her udtrykte han frygt for ”en ny nazistisk blomstring efter krigen, som bliver kaldt alt anden end nazisme – ja, som kanske kommer til at trives inden for de eksisterende parlamentariske partier”. Nazistisk adfærd er en fællesmenneskelig risiko, som har overlevet hos både nazismens ofre og sejrherrer, fordi den ikke er knyttet til et bestemt land i en bestemt historisk situation.

Dermed foregreb PH Dansk Folkeparti og dets ideologiske afsmitning på andre partier, f.eks. i accepten 24-års reglen, som er første gang siden de nazistiske Nürnberg-love, at staten blander sig i, hvem voksne må gifte sig med. Derimod havde PH næppe fantasi til at forestille sig, at også en kommende jødisk stat ville udvikle en skræmmende nynazistisk adfærd.

                      Israel har omdannet Gaza til en af verdens største kz-lejre og tager sig ret til at massakrere de indespærrede efter forgodtbefindende. Dermed er Gaza indskrevet i rækken af byer, som blev massakreret af de tyske nazister: Guernica i Spanien, Lidice i Tjekkoslovakiet og Ouradour-sur-Glane i Frankrig. Gaza har haft langt flere dødsofre end disse byer tilsammen

                      Det undrer mig, at Holm ikke nævner en eneste af de mange jødiske intellektuelle, som også advarer mod disse nazistiske tendenser.

Den israelske professor Yeshayahu Leibowitz introducerede begrebet ”judeo-nazism”, da jødiske dommere godkendte tortur af palæstinensere. Og han forudså, at Israels ulovlige fremfærd på Vestbredden og Gaza ville resultere i en israelsk kz-lejr med palæstinenserne i jødernes sted.

Det tidligere Knesset-medlem Uri Avnery, er enig og henviser til, at Israels udenrigsminister Avigdor Lieberman bl.a. har lanceret det synspunkt, at de arabiske medlemmer af Knesset, som er mødtes med repræsentanter for Gazas regering, skal henrettes som kollaboratører. (Jerusalem Post, 4.5.2006).

Avneri kommenterer:

” Kan Lieberman, eller en anden, der tager hans plads, vise sig at være en dæmonisk personlighed som Hitler eller i det mindste Mussolini?”?.

Om den seneste Gaza-massakre har Avneri sagt, at ”dette er ikke krig mod terror, krigen i sig selv er terror”. Han taler klart om judeo-nazistiske tendenser:

”Det had, som mange israelere nærer mod Israels arabiske medborgere er vokset betydeligt og kan ikke udbedres i lang tid fremover. Ny-fascistiske grupper, som engang var et randfænomen, er nu accepterede som mainstream. Nogle ministre og Knesset-medlemmer er regulære fascister.” (Counterpunch 25.7.2014)

I det britiske parlament har den højt respekterede Labour-politikeren Sir Gerald Kaufman sammenlignet Israels fremfærd i Gaza med de nazistiske tropper, der tvang hans familie til at flygte fra Polen – og palæstinenserne i Gaza med de jøder, der kæmpede for deres liv i Warszawas ghetto.

New York Times bragte 23. august et åbent brev fra 300 Holocaust-overlevende og deres efterkommere:

”Vi er foruroliget over den ekstreme, racistiske dehumanisering af palæstinensere i det israelske samfund, som har nået feberagtige højder. I Israel har politikere og meningsdannere i The Times of Israel og The Jerusalem Post åbent opfordret til folkemord på palæstinensere, og højreorienterede israelere bærer neo-nazistiske emblemer.”

På baggrund af disse og talrige andre jøders advarsler bør Adam Holm overveje, om også disse jøder er antisemitter ligesom de af os, han beskylder for antisemitisme, fordi vi har samme holdninger som dem. Eller repræsenterer de ikke snarere netop den jødiske humanisme, som vi alle har pligt til at støtte?