KNIVEN I HJERTET

Udgivelsesår: 1981
KOLLEKTIV FILM

Anmeldercitater:

”Christian Braad Thomsens hidtil bedste film og samtidig hans dristigste og mest nådesløse i sin
konsekvens, – et originalt og modigt kunstværk, klart og konsekvent fortalt, velegnet til at skabe
debat, men også fyldt med nænsomme følelser.” – Ebbe Iversen, Berlingske Tidende.

”Stig Ramsing har få, men fine udtryk for Jespers ubehjælpsomhed, hans naive åbenhed og glæde
over for Lilian, hans sammenknytning i desperationen. Helle Ryslinge formidler overbevisende,
med en rigdom af nuancer i mimik og tonefald, djærvheden og den nøgterne ømhed hos Lilian.” –
Poul Einar Hansen, Weekendavisen.

”Den intense og insisterende fortælleform viser personerne indefra på en måde, som man kun
sjældent ser… En meget smuk kærlighedshistorie, så uforskyldt sørgelig, som kun de rene af hjertet
kan opleve den.” – Keld Belert, Levende Billeder.