Krigsforbryder på valg

Politiken : 04.11.2007.

(Politikens politiske censur havde dog bag min ryg fjernet første sætning og sidste afsnit samt ændret overskriften til ”Samarbejdspolitik af værste skuffe”.)

Fogh Rasmussen er ud fra sin egen logik et legitimt krigsmål, fordi han nægtede at samarbejde med FN

IRAK

Af Christian Braad Thomsen
filminstruktør og forfatter

Vi er i den enestående situation, at en krigsforbryder har chance for at fortsætte som Danmarks statsminister. Anders Fogh Rasmussen har ført krig i strid med FN-pagten, som kun accepterer to grunde til krig, nemlig hvis et land udsættes for væbnet angreb, eller hvis FNs sikkerhedsråd giver særlig bemyndigelse. FNs generalsekretær Kofi Annan kaldte da også Irak-krigen ulovlig. Når man fører en ulovlig krig, er man krigsforbryder og bør stilles for en domstol. I Danmark stiller man i stedet op til valg.

          Samtidig med at Fogh har haft travlt med at kritisere samarbejdspolitikken under besættelsen, er han selv samarbejdspolitiker af værste skuffe. Han står last og brast med Bush, der i kølvandet af en ulovlig krig har indført tortur, oprettet kz-lejre og kvalificeret sig som den vestlige leder, der tydeligst viderefører arven fra Hitler. Heldigvis er den forbryderbande, som Bush omgav sig med, ved at gå i opløsning: forsvarsminister Donald Rumsfeld, justitsminister Alberto Gonzales, stabschef Lewis Libby og chefstrategen Karl Rove har alle måttet træde tilbage på grund af deres lovovertrædelser. I USA fungerer demokratiet bedre end i Danmark, hvor ingen af krigsmagerne er trådt tilbage.

Foghs regering har også overført Irak-krigens tortur og kz-lejre til dansk grund. Med Orwell’sk nysprog kaldes danske kz-lejre for asylcentre, hvor flygtninge fra Irak-krigen udsættes for psykisk tortur, der invaliderer dem for livet eller driver dem til selvmord. På den baggrund er det grotesk, at Fogh i valgkampen overtager Vorherres rolle og lover at forlænge danskernes gennemsnitlige levealder med tre år. Det er vel sådan set det, han har reduceret irakernes levealder med, men de er jo også bare muslimer og tror ikke på Vorherre.

          Fogh vidste, det var løgn, da han efterplaprede Bush’s påstande om, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben og samarbejdede med Al Qaida. Derfor sørgede han for, at der i folketingets begrundelse for at gå i krig kun stod, at det var, fordi Saddam Hussein ikke ville samarbejde med FN.

          Men Saddam Hussein samarbejdede rent faktisk. Det var Fogh, der nægtede at samarbejde, da FN indtrængende bad os om at lade våbeninspektørerne fuldføre deres arbejde. Bush og Fogh vidste nemlig, at våbeninspektørerne så ville afsløre dem som løgnere.

          Ud fra Foghs tankegang har Danmark derfor lov at gå i krig mod Fogh. Han er ud fra sin egen logik er et legitimt krigsmål. Tør man håbe på, at de, der måtte tage ham på ordet, fortsat vil nøjes med rød maling?