Under administration

Politiken : 22.08.2010.

af Christian Braad Thomsen

En god idé bliver aldrig forældet, og da slet ikke når den undtagelsesvist kommer fra kongehuset. Det er efterhånden på høje tid at realisere Christian IX’s forslag om, at Danmark bliver en tysk delstat.

Retssamfundet er under hastig nedsmeltning. Det grelleste veksempel er, at et spinkelt politisk flertal kan sende Danmark i krig imod grundlovens ordlyd. Folketinget kan nårsomhelst overtræde grundloven, uden at vi har en retsinstans, som kan beskytte demokratiet.

Det har de heldigvis i Tyskland. Her afgjorde forvaltningsdomstolen i 2005 ved dom, at angrebskrigen mod Irak var i strid med folkeretten og FN-pagten.

Danmark må under administration, hvis vi skal overleve som retssamfund. Problemet er, at lige som tyskerne ikke ville have os i 1864, vil de det næppe heller i dag. Stadigt flere nationer mener med en vis ret, at vi er uden for pædagogisk rækkevidde.